Kadıköy İngilizce Kursu

Kadıköy İngilizce Kursu konusunda 1975 yılından bu yana en iyi eğitimleri sağlıyoruz. Kadıköy İngilizce Kursu konusunda arayış içindeyseniz British Academy en iyi eğitimi size sunacaktır.

BritishEnglish Genel İngilizce programlarımız 11 kur ve her kur için 60 ders saati olarak planlanmış olup, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’ na (The Common European Framework) dayalı bir eğitim sistemi içermektedir. “Öğrenen Özerkliği” ve “Kendini Değerlendirme” eğitim programımızın hedefidir. European Language Portfolio (Avrupa Dil Portfolyosu)‘nda tanımlanan A1-A2-B1-B2-C1-C2 dil seviyeleri ile Genel İngilizce programımız bölümlere ayrılır.

Sınıf içi aktif ders akışlarımız

Dinleme, okuma, yazma, konuşma becerilerini geliştirip dilin doğru ve etkin kullanılabilmesi için planlanıp,ders kitabının işlenişi ve ardından öğrenmeye destek amacı ile kurumuz deneyimli öğretmenleri tarafından özenle hazırlanmış takviye materyel işleyişi ile devam eder. Eğitim destek hizmetlerimiz ile de konular pekiştirilip ,kullanılabilir aktif bilgi haline getirilir.

Sınırlı dil kullanımı (Basic User)

A1

British English Dil okullarında A1 Başlangıç süresince 60 saat eğitim alındığında ,edinilecek İngilizce bilgisi şu şekilde olacaktır; somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayattaki alışıldık ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilir ve bunlarla kendini ifade edebilir. Kendini ve başkalarını tanıtabilir, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik (nerde oturdukları, kimleri tanıdıkları gibi) sorular sorabilir ve bu türden sorulara yanıt verebilir. Eğer konuştuğu kişiler yavaş ve anlaşılır konuşuyorlarsa ve ona yardıma hazırlarsa basit şekilde anlaşabilir.

A2

British English Dil okullarında A2 seviyesi süresince eğitim aldığınızda edinilecek İngilizce seviyesi şu şekilde olacaktır; dolaysız anlatımlarda cümleleri ve sıkça kullanılan tabirleri anlayabilir (örneğin kişinin kendisiyle, ailesiyle, alışverişle, iş ve yakın çevreyle ilgili bilgiler). Basit ve rutin durumlarda anlaşabilir, bilindik ve alışıldık konuların basit ve doğrudan aktarımını yapabilir. Basit anlatımlarla geldiği yeri, eğitimini, yakın çevresini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumları anlatabilir.Bu eğitim modülü 60+60 saatten oluşan 2 kur olarak planlanmıştır.

Bağımsız dil kullanımı (Independent User)

B1

British English Dil okullarında B1 seviyesi süresince eğitim aldığınızda edinilecek İngilizce seviyesi şu şekilde olacaktır; okul, iş, boş zamanlar v.b. gibi alışılmış konularda, standart dil net bir şekilde kullanıldığında konunun ana noktalarını anlayabilir. Seyahatlerde, İngilizce’nin konuşulduğu yerlerde karşılaşabileceği çoğu durumların üstesinden gelebilir. Alışıldık konularda ve kişisel ilgi alanlarında basit düzeyde ve konuları ilişkilendirerek kendini ifade edebilir. Yaşadığı olay ve deneyimleri, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini anlatabilir, görüşlerini kısa olarak gerekçelendirebilir ve açıklama yapabilir. Bu eğitim modülü 60+60 saatten oluşan 2 kur olarak planlanmıştır.B2
British English Dil okullarında B2 seviyesi süresince eğitim aldığınızda edinilecek İngilizce seviyesi şu şekilde olacaktır; somut ve soyut konulardaki zor metinlerin içeriğini ve kendi branşındaki tartışmaları anlayabilir. Sıradan bir sohbette anadilinde konuşan birisi ile her ikisinin de fazla zorluk çekmeyeceği şekilde spontane ve akıcı konuşup anlaşabilir. Geniş bir konu yelpazesinde net ve detaylı bir şekilde kendini ifade edebilir. Güncel bir konuda kişisel fikrini dile getirebilir, farklı seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını sıralayabilir.Bu eğitim modülü 60+60 saatten oluşan 2 kur olarak planlanmıştır .

Yetkin dil kullanımı (Proficient User)

C1

British English Dil okullarında C1 seviyesi süresince eğitim aldığınızda edinilecek İngilizce seviyesi şu şekilde olacaktır; farklı alanlarda kaleme alınmış zengin içerikli uzun metinleri anlayabilir ve saklı anlamları ortaya çıkarabilir. Spontane ve akıcı bir şekilde kendini ifade eder ve artık sık sık bilmediği/hatırlayamadığı bir kelimeyi aramaz. Dili günlük hayatta, iş yaşamında, meslekî eğitimde ve yükseköğrenimde esnek ve etkin kullanabilir. Açık, net ve sistemli bir şekilde kompleks durumlarda kendini ifade edebilir ve bunu yaparken farklı stratejiler kullanarak diğer metinlerle bağlantı kurabilir. .Bu eğitim modülü 60+60 saatten oluşan 2 kur olarak planlanmıştır.C2
British English Dil okullarında C2 seviyesi süresince eğitim aldığınızda edinilecek İngilizce seviyesi şu şekilde olacaktır; duyduğu ve okuduğu her şeyi zorluk çekmeden anlayabilir. Yazılı veya sözlü kaynaklardan aldığı bilgiyi özetleyebilir, bunları gerekçelendirebilir ve açıklamalı bir şekilde sunabilir. Kendini akıcı ve tam olarak spontane bir şekilde ifade edebilir, kompleks durumlarda bile anlamlardaki ince farklılıkları belirgin bir şekilde dile getirebilir. .Bu eğitim modülü 60+60 saatten oluşan 2 kur olarak planlanmıştır.